Občianske združenie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi vzniklo v roku 1999. Našimi členmi sú rodičia a príbuzní ľudí postihnutých autizmom, odborníci a sympatizanti v celom okrese Prievidza.

 

Naším poslaním je zlepšovať kvalitu života detí a dospelých s autizmom a podporovať ich začlenenie do spoločnosti.

 

Snažíme sa zabezpečovať systematickú a komplexnú odbornú pomoc ľuďom s poruchami autistického spektra a spoluvytvárať podmienky pre ich všestranný rozvoj.

 

Sme súčasťou siete občianskych združení Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom.

 

 

# AUTIZMUS

# POMOC

# SPOLU

# SPOSA-P

Kontaktná osoba:

Ing. Petra Gordíková

 

mobil: 0905 94 93 79

e-mail: info@sposaprievidza.sk

 

Facebook:

SPOSA  Prievidza (uzatvorená skupina)

 

Adresa:

SPOSA-P, Úzka ulica 780/2,

971 01 Prievidza

 

Bankové spojenie:

SK37 1100 0000 0026 2354 0117

 

IČO: 34 059 024 | DIČ: 2021654668

ZO ŽIVOTA ZDRUŽENIA

#AKTIVITY

SPOSA Prievidza organizuje a podporuje činnosti, ktoré sú prínosom pre celú komunitu.

Veľkú pozornosť OZ venuje aj podpore vzdelávania.

RODINNÉ

STRETNUTIA

VÝSTAVY

DETSKÝCH PRÁC

PODPORNÉ

TERAPIE

PODPORA SPOJENEJ

ŠKOLY INTERNÁTNEJ

CHCEM SA STAŤ ČLENOM

#CLENSPOSAPRIEVIDZA

Ak sa chcete stať členom Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu. Radi Vás medzi sebou privítame.

 

Spätne Vám zašleme prihlášku, súhlas s použitím osobných údajov ako aj informácie o možnostiach úhrady členského poplatku.

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME

#LIGHTITUPBLUE

Svetový deň povedomia o autizme vyhlásila na 2.apríla Organizácia spojených národov. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo osvetových projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme a pomôcť autistom začleniť sa do spoločnosti.

2%

Z DANE

Srdečne ĎAKUJEME všetkým podporovateľom, ktorí sa rozhodli venovať nám svoje percentá z dane. Veľmi si to vážime.

Názov: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi

Sídlo: Úzka ulica 780/2, 971 01 Prievidza

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 34 059 024

Predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% z dane

KNIŽNICA

Zoznam kníh na stiahnutie

#KNIHYOAUTIZME

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom má k dispozícii vlastnú knižnicu s množstvom zaujímavých titulov.

ĎAKUJEME

#PODPORILINAS

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi a túto webovú stránku podporili:

Sposa Prievidza © 2018-2024

Všetky práva vyhradené